گردشگری | ایران اینترنشنال

گردشگری

چرا کرونا به برخی کشورها رفته و به برخی کشورها نه؟ چگونه است که دو کشور همسایه یکی در تب کرونا می‌سوزد و دیگری نه؟ آیا دنیاگیری کرونا مبتنی بر یک...
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری اختصاصی ایران‌اینترنشنال
در سفر به گوشه و کنار ایران، گاه به مناطقی روستایی می‌رسیم که طبیعت و بشر، دست در دست هم، مناظری بسیار دیدنی خلق کرده‌اند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم...
۹ شهریور ۱۳۹۸