کشاورزان | ایران اینترنشنال

کشاورزان

جنوب استان کرمان، نمونه‌ای از مناطق قربانی بی‌عدالتی اقلیمی
در نخستین روزهای پاییز سال پیش بود که گزارش و عکس‌های محدودی از جمعیتی آواره در حاشیه هلیل‌رود در جنوب استان کرمان به دستم رسید. تصاویری از حدود صد...
۲۱ شهریور ۱۳۹۸