کرونا در ایران | ایران اینترنشنال

کرونا در ایران

ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، با رد سخنان حسن روحانی و عبدالناصر همتی درباره «وجود مشکل در انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا»، تاکید کرد...
۲۰ آذر ۱۳۹۹