وزارت دفاع | ایران اینترنشنال

وزارت دفاع

با وجود وعده‌ جمهوری اسلامی ایران برای ارسال کیت‌های تولیدی در وزارت دفاع به افغانستان، وزیر بهداشت این کشور در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال تایید...
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹