هشتگ انسولین نیست | ایران اینترنشنال

هشتگ انسولین نیست

درحالی که وزیر بهداشت با رد کمبود انسولین، گفت که نوع اول انسولین در کشور به میزان زیادی وجود دارد، علیرضا استقامتی، فوق تخصص غدد داخلی و متابوليسم،...
۳۰ مهر ۱۳۹۹