نوید افکاری | ایران اینترنشنال

نوید افکاری

درحالی که فشارها بر خانواده نوید افکاری همچنان ادامه دارد، وحید و حبیب افکاری، براداران نوید افکاری، همچنان در بازداشت هستند. شاهین ناصری، زندانی که...
۲۹ شهریور ۱۳۹۹