نقدینگی | ایران اینترنشنال

نقدینگی

سیاست‌‌های مالی دولت عامل اصلی نقدینگی است
حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاددان ساکن ایران، در گزارش آخری که منتشر کرده‌اند می‌گویند ۷۰ درصد نقدینگی در کشور در دوران ریاست حسن روحانی بر...
۱۳ دی ۱۳۹۷