نفتکش | ایران اینترنشنال

نفتکش

دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با تایید موضع اسرائیل گفت که باور دارد ایران پشت حمله به کشتی تحت مدیریت شرکت اسرائیلی در دریای عمان بوده است. راب...
۱۰ مرداد ۱۴۰۰