مهرداد سپهری | ایران اینترنشنال

مهرداد سپهری

برادر مهرداد سپهری، مرد جوانی که در شهرک حجت مشهد هنگامی که در بازداشت و با دستبند در اختیار ماموران نیروی انتظامی بود و بارها با شوکر و گاز فلفل...
۴ آبان ۱۳۹۹