مصرف گوشت | ایران اینترنشنال

مصرف گوشت

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت:
مدیرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گفت که بنابر پژوهشی كه سه ماه نخست سال‌جاری انجام داديم، تعداد زيادی از خانواده‌ها، مصرف گوشت و ميوه و لبنيات را...
۲۵ آذر ۱۳۹۹