محمد موسوی‌زاده | ایران اینترنشنال

محمد موسوی‌زاده

عیسی نوشاد، رییس دادگستری دیر، با تهدید ضمنی مادر و خانواده محمد موسوی‌زاده، هشدار داد که دامن زدن به اینکه نداشتن گوشی دلیل خودکشی این دانش‌آموز ۱۱...
۲۴ مهر ۱۳۹۹