مجلس | ایران اینترنشنال

مجلس

با وجود مخالفت دولت و وزارت بهداشت و همچنین نگرانی گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره توقف غربالگری پیش از زایمان، نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند...
۹ بهمن ۱۳۹۹