مجلس | ایران اینترنشنال

مجلس

یک روز پس از مطرح شدن ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به افشای واگذاری خودروی دناپلاس توسط نماینده تهران، یک نماینده مجلس گزارش‌ها درباره امکانات...
۹ مهر ۱۳۹۹