مترو | ایران اینترنشنال

مترو

جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای دستور بازگشایی ادارات با ظرفیت کامل را با تهمید تعطیلی آشپزخانه...
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
در پی صدور مجوز برای آغاز دوباره فعالیت واحدهای تولیدی و ادارات از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از بازگشایی...
۱۶ فروردین ۱۳۹۹