ماسک | ایران اینترنشنال

ماسک

جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای دستور بازگشایی ادارات با ظرفیت کامل را با تهمید تعطیلی آشپزخانه...
۱۰ خرداد ۱۳۹۹