عبدالرضا رحمانی فضلی

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، ولی‌الله حیاتی، فرماندار ویژه خرمشهر و همچنین حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور،...
۱۰ تیر ۱۳۹۷
کولبران
مطابق مصوبه دولت، کوله‌بری در ایران ممنوع می‌شود و هیچ فردی حق ندارد کوله‌بری انجام دهد و از این پس کولبران با ایجاد ۱۸ بازارچه مرزی می‌توانند...
۲۶ آذر ۱۳۹۶