طالبان | ایران اینترنشنال

طالبان

شماری از سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به تاجیکستان سفر کرده‌اند در دیدارهای دوجانبه، به بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه موضوع افغانستان...
۲۵ شهریور ۱۴۰۰