صدیق صدیقی | ایران اینترنشنال

صدیق صدیقی

در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تجمع شماری از افراد با پرچم گروه طالبان در پارک ملت تهران به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت: کشورهای همسایه...
۱۳ مرداد ۱۳۹۹