شفیعی کدکنی | ایران اینترنشنال

شفیعی کدکنی

با سی‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران‌- بخش هفتم
هرچند تا پایان نمایشگاه یک روز دیگر باقی است، نمایشگاه‌‌روهای حرفه‌ای روز جمعه را آخرین روز نمایشگاه نام می‌نهند و مردم و مخاطبان هم با هجوم به...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸