سفیر افغانستان در تهران | ایران اینترنشنال

سفیر افغانستان در تهران

رسول موسوی مدیر کل غرب آسیا در وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات سفیر افغانستان در تهران پیرامون پرونده شلیک پلیس به خودروی حامل مهاجران افغان در...
۱۷ خرداد ۱۳۹۹