سانچی | ایران اینترنشنال

سانچی

واکنش تهران به گزارش ایران اینترنشنال درباره سانچی:
شهرام فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران، در واکنش به مستند ایران ‌اینترنشنال از شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی به دادگاه فدرال آمریکا، با...
۲۳ آذر ۱۳۹۸
شکایت خانواده‌های خدمه کشتی سانچی به دادگاه فدرال آمریکا؛
تعدادی از خانواده‌های خدمه نفتکش «سانچی» که در دی ماه ۱۳۹۶در آب‌های شرقی چین غرق شد، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی...
۱۸ آذر ۱۳۹۸