سازمان حقوق‌بشر ایران | ایران اینترنشنال

سازمان حقوق‌بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار دادنامه پنج نفر از معترضان دی ماه ۹۶ تاکید کرد که حکم اعدام آنان در دیوان عالی کشور تایید شده است. این سازمان، تکذیب...
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
در واکنش به مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی
دادستان عمومی و انقلاب قم، مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی-عقیدتی، را بر اثر بیماری کبدی و در بیمارستان عنوان کرد. این مقام قضایی که با خبرگزاری...
۲۲ آذر ۱۳۹۷