زندان

با آن که طی هفته‌های گذشته انتقادها نسبت به پنهان‌کاری حکومت ایران درباره بحران کرونا افزایش یافته است؛ مقام‌های انتظامی و قضایی بر تعداد بازداشت‌ها...
۷ ساعت ۵۴ دقیقه پیش
گزارش‌‌های حقوق‌ بشری در ایران نشان می‌دهد از ابتدای اسفندماه، هم‌زمان با تایید رسمی شیوع کرونا در این کشور از سوی حکومت، دادگاه زندانیان سیاسی ادامه...
۲ فروردین ۱۳۹۹