حسین دهقان | ایران اینترنشنال

حسین دهقان

حسین دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح به اروپایی‌ها نسبت به تبعات هرگونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز هشدار داد...
۲ مرداد ۱۳۹۸