حزب محافظه‌کار | ایران اینترنشنال

حزب محافظه‌کار

مخالفت‌‌ها با قرار ترزا می با اتحادیه اروپا برای خروج از اتحادیه اوج گرفت
به‌فاصله دو روز پس از آنکه ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد به قرار اولیه با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه (برگزیت) دست یافته، از ارزش...
۲۴ آبان ۱۳۹۷