جو بایدن | ایران اینترنشنال

جو بایدن

جو بایدن در تماسی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در مورد حقوق‌بشر، روابط دو جانبه و مسائل امنیتی خاورمیانه، از جمله اقدامات ایران در منطقه...
۱۹ ساعت ۱۳ دقیقه پیش