جورج فلوید | ایران اینترنشنال

جورج فلوید

هیات منصفه دادگاه قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی، روز سه‌شنبه درک شاوین، پلیسی که فلوید را به قتل رساند، مجرم شناخت. هیات منصفه درک شاوین،...
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰