جمهوری اسلامی ایران | ایران اینترنشنال

جمهوری اسلامی ایران

اعدام‌های دهه شصت
سی‌سال از اعدام‌های گروهی سال ۶۷ و وقایع رفته بر زندانیان دهه شصت شمسی در جمهوری اسلامی ایران گذشته، اما هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از این وقایع در...
۶ شهریور ۱۳۹۷