جدول پخش | ایران اینترنشنال

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

تلالوهای تابان، ذهن‌های درخشان - قسمت سوم

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

1:45

میراث ماندگار

2:00

خلاصه خبرها

2:05

سینما و جنگ - جنگ تحمیلی

2:30

چند چند

3:00

خلاصه خبرها

3:05

بوم و گِل

3:30

پنجره

4:00

خلاصه خبرها

4:05

هت‌تریک

5:00

خلاصه خبرها

5:05

آسمان بر دوش زنان لبنان

5:30

چند چند

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

6:45

انسان، زمین، فردا

7:00

خبر بامدادی

8:00

خبر بامدادی

8:15

چند چند

9:00

خبر بامدادی

10:00

خبر بامدادی

10:15

مستند کوتاه: پدر چین امروز

11:00

خبر بامدادی

11:30

پنجره

11:45

انسان، زمین، فردا

12:00

خبر نیمروزی

12:15

انسان، زمین، فردا

12:30

خبر ورزشی

13:00

خبر بعد از ظهر

13:45

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

15:00

خبر بعد از ظهر

15:30

پنجره

16:00

خلاصه خبرها

16:05

خبر ورزشی

16:30

میراث ماندگار

17:00

خبر عصرگاهی

17:45

خبر ورزشی

18:00

خبر شبانگاهی

18:45

اقتصاد هفته

19:00

پوشش ویژه المپیک ۲۰۲۰ توکیو

19:30

میراث ماندگار

20:00

تیتر اول با فرداد فرحزاد

20:45

مستند کوتاه: بمب‌گذاری آمیا

21:00

چشم‌انداز

21:45

میراث ماندگار

22:00

امروز

22:45

انسان، زمین، فردا

23:00

خبر شبانگاهی