جدول پخش | ایران اینترنشنال

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

سینما و جامعه - قسمت پنجم

0:30

چهره‌ها

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

1:45

میراث ماندگار

2:00

خلاصه خبرها

2:05

طبابت زیر سلطه طالبان

2:30

چند چند

3:00

خلاصه خبرها

3:05

بازی‌های کثیف

4:00

خلاصه خبرها

4:05

هت‌تریک

5:00

خلاصه خبرها

5:05

طبابت زیر سلطه طالبان

5:30

چند چند

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

6:45

انسان، زمین، فردا

7:00

خبر بامدادی

8:00

خبر بامدادی

8:30

مستند کوتاه: از سرخ تا سیاه

8:45

میراث ماندگار

9:00

خبر بامدادی

9:30

چند چند

10:00

خبر بامدادی

11:00

خبر بامدادی

11:30

پنجره

12:00

خبر نیمروزی

12:30

خبر ورزشی

13:00

خبر بعد از ظهر

13:45

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

15:00

خلاصه خبرها

15:05

بازی‌های کثیف

16:00

خبر عصرگاهی

16:15

خبر ورزشی

16:30

میراث ماندگار

17:00

خبر عصرگاهی

17:45

خبر ورزشی

18:00

خبر شبانگاهی

18:45

اقتصاد هفته

19:00

خلاصه خبرها

تماشای ویدیو

19:05

خبر ورزشی

19:15

انسان، زمین، فردا

19:30

مستند کوتاه: از سرخ تا سیاه

19:45

میراث ماندگار

20:00

تیتر اول با فرداد فرحزاد

20:30

پنجره

21:00

چشم‌انداز

21:45

اقتصاد هفته

22:00

امروز

22:45

انسان، زمین، فردا

23:00

خبر شبانگاهی