جدول پخش | ایران اینترنشنال

جدول پخش

0:00

خلاصه خبرها

0:05

شاعر کشته می‌شود

1:00

خلاصه خبرها

1:05

امروز

2:00

خلاصه خبرها

2:05

روز هشتم

2:30

چند چند

3:00

خلاصه خبرها

3:05

رنگ زندگی

3:30

ایران از نگاه دیگران

4:00

خلاصه خبرها

4:05

آخر هفته با صادق صبا

5:00

خلاصه خبرها

5:05

روز هشتم

5:30

چند چند

6:00

خلاصه خبرها

6:05

امروز

7:00

خبر بامدادی

7:30

برنامه ویژه انتخابات: آمریکا ۲۰۲۰

8:00

خبر بامدادی

8:15

روز هشتم

8:45

اقتصاد هفته

9:00

خبر بامدادی

تماشای ویدیو

9:30

چند چند

10:00

خبر بامدادی

11:00

خبر بامدادی

12:00

خبر نیمروزی

12:45

خبر ورزشی

13:00

خلاصه خبرها

13:05

ایران از نگاه دیگران

13:30

خبر ورزشی

14:00

خبر بعد از ظهر

14:30

خبر ورزشی

14:45

خبر

15:00

خبر بعد از ظهر

15:30

خبر ورزشی

16:00

خلاصه خبرها

16:05

ایران از نگاه دیگران

16:30

بوم و گِل

17:00

خبر عصرگاهی

17:45

خبر ورزشی

18:00

خلاصه خبرها

18:05

جنگ اطلاعاتی در افغانستان

18:30

ایران از نگاه دیگران

19:00

خبر شامگاهی

تماشای ویدیو

20:00

خلاصه خبرها

20:05

جنگ اطلاعاتی در افغانستان

20:30

تیتر اول با فرداد فرحزاد

21:00

چشم‌انداز

21:45

انسان، زمین، فردا

22:00

امروز

23:00

خبر شبانگاهی