توئیتر | ایران اینترنشنال

توئیتر

منتظری
دادستان کل ایران:
محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نامه رفع توئیتر ۸ عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت که توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود...
۲ خرداد ۱۳۹۷