تجمع اعتراضی | ایران اینترنشنال

تجمع اعتراضی

گزارشی از اعتراضات کارگری ایران در یک سال گذشته
اگر ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را آغاز سال کارگران قلمداد کنیم، سال کارگری گذشته برای جامعه کارگری ایران بسیار سخت و سرشار از مشکلات بود. در یک سال...
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸