بریتانیا | ایران اینترنشنال

بریتانیا

در پی وقوع تیراندازی مرگبار میان مهاجمان ناشناس و نیروهای امنیتی افغان و غربی در فرودگاه کابل، معاون وزیر دفاع بریتانیا نسبت به تهدید داعش علیه روند...
۱ شهریور ۱۴۰۰