بحران اقلیمی | ایران اینترنشنال

بحران اقلیمی

نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در مادرید:
در نشست اقلیمی سازمان ملل که امسال در مادرید برگزار شد، اقتصادهای بزرگ جهان همچنان در مقابل تعهد‌ها و اقدام‌های اقلیمی جدی‌تر مقاومت کردند و امید به...
۲۳ آذر ۱۳۹۸