انتخابات ریاست‌جمهوری | ایران اینترنشنال

انتخابات ریاست‌جمهوری

یادداشت‌های انتخابات ۹۸ از کابل- دو
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سایه نگرانی‌های امنیتی اما با حضور گسترده مردم پایان یافت. هرچند این کارزارها در آغاز به دلیل ادامه گ‍فت‌...
۴ مهر ۱۳۹۸