فردا | ایران اینترنشنال

فردا

فردا

فردا برنامه‌ای گفتگو محور است که مهمترین و بحث‌بر‌انگیزترین پرسش‌های مربوط به جامعه ایران را بین مهمان‌ها، کارشناسان و شهروندان با نظراتی متفاوت و گاهی مخالف به صورت زنده به بحث می‌گذارد. این گفتگو آزاد و سیال بدون حضور مجری صورت می‌گیرد. هر هفته با توجه به موضوع برنامه یکی از شرکت‌کنندگان در برنامه میزبانی گفتگو را به عهده می‌گیرد.