یاسین جمالی کسرینه | ایران اینترنشنال

یاسین جمالی کسرینه

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حکمی، علی‌اصغر حسنی‌راد، علی‌اصغر حسنی‌راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی طهرانی، مریم سامقانی، علیرضا...
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹