یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز | ایران اینترنشنال

یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رای دادگاه تجدیدنظر علیه سه فعال مخالف حجاب اجباری را محکوم کرد و همزمان منیره عربشاهی یکی از این سه زن...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸