گشت ارشاد | ایران اینترنشنال

گشت ارشاد

گشت ارشاد
گزارشی کوتاه درباره‌ لباس‌شخصی‌های گشت ارشاد در تهران
ماجرایی ناخوشایند که به مرور زمان، دیگر برای زنان ایرانی بخشی از زندگی روزمره‌‌ محسوب می‌شود، این روزها وارد فاز جدیدی از کنترل و ایجاد نا‌امنی شده...
۲۳ بهمن ۱۳۹۷