گرمایش جهانی | ایران اینترنشنال

گرمایش جهانی

زمین در مسیر گرمایش حداقل ۳/۲ درجه سانتیگرادی است
براساس گزارش گروه شفافیت اقلیمی ، هیچ‌کدام از کشورهای گروه ۲۰ یا بیست اقتصاد بزرگ‌ دنیا، به تعهدات خود برابر پیمان پاریس برای کاهش استفاده از سوخت‌...
۲ آذر ۱۳۹۷