کووید-۱۹ | Page 2 | ایران اینترنشنال

کووید-۱۹

وب‌سایت نشریه تخصصی نیچر در گزارشی ، به استفاده چین از داروهای سنتی چینی با اثربخشی اثبات‌نشده برای درمان بیماری کووید‌ـ‌۱۹ پرداخته است. در این گزارش...
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
گفت‌وگوی ویژه ایران اینترنشنال با سایمون کی، پژوهشگر سیاسی 
با همه‌گیری جهانی کووید‌ـ۱۹، روزی نیست که با نظریه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره منشا و علت شیوع ویروس جدید کرونا مواجه نشویم و در این بین، نظریه‌های...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نگاهی به تاثیر تخریب محیط‌ زیست بر تعدد بروز و شدت بیماری‌های همه‌گیر
شیوع جهانی کووید‌‌ـ‌۱۹ باعث شده است که جهان به احتمال تکرار چنین پدیده‌ای جدی‌تر فکر کند. دلایل بسیاری وجود دارد که وقوع بیماری‌های عالم‌گیر را محتمل...
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
چرا کرونا به برخی کشورها رفته و به برخی کشورها نه؟ چگونه است که دو کشور همسایه یکی در تب کرونا می‌سوزد و دیگری نه؟ آیا دنیاگیری کرونا مبتنی بر یک...
۳۰ فروردین ۱۳۹۹