کنگره آمریکا | Page 2 | ایران اینترنشنال

کنگره آمریکا

سایه تهدید بر سر اوپک؛
لایحه ضد اوپکی موسوم به «نوپک» بعد از نزدیک به دو دهه مسکوت ماندن به سبب نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا از احتمال وتو از سوی روسای جمهور سابق، مجددا...
۲۰ بهمن ۱۳۹۷