کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر | ایران اینترنشنال

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از انجام مطالعاتی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی این معاونت و ارسال نتایج آن برای حسن روحانی و...
۱۰ آبان ۱۳۹۸