کنفرانس مدیریت گذار از جمهوری اسلامی | ایران اینترنشنال

کنفرانس مدیریت گذار از جمهوری اسلامی

کنفرانس«مدیریت گذار از جمهوری اسلامی» در لندن
کنفرانس«مدیریت گذار از جمهوری اسلامی» از امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه به مدت دو روز در لندن، پایتخت بریتانیا برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار «ایران...
۲۵ فروردین ۱۳۹۷