کمیسیون مشترک | ایران اینترنشنال

کمیسیون مشترک

برجام
کمیسیون مشترک برجام وظیفه اجرای کارکردها (۱۶ مورد)، مفاد و پیوست‌های توافق اتمی ایران را برعهده دارد نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست...
۴ خرداد ۱۳۹۷