کتاب درسی | ایران اینترنشنال

کتاب درسی

وزارت آموزش و پرورش ایران ضمن عذرخواهی به خاطر حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی اعلام کرد تربیت شهروندان «مومن» را ماموریت خود می‌داند و موضوعاتی...
۲۳ شهریور ۱۳۹۹