کتاب | ایران اینترنشنال

کتاب

با سی‌‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران‌ــ‌ بخش هشتم و پایانی
سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه و بعد از ماراتنی ۱۱ روزه به کار خود پایان داد. در نمایشگاه امسال، ۲۳۹۸ ناشر داخلی با عرضه ۳۰۰ هزار...
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
با سی‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران‌- بخش هفتم
هرچند تا پایان نمایشگاه یک روز دیگر باقی است، نمایشگاه‌‌روهای حرفه‌ای روز جمعه را آخرین روز نمایشگاه نام می‌نهند و مردم و مخاطبان هم با هجوم به...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸