کانون نویسندگان | ایران اینترنشنال

کانون نویسندگان

در بیانیه پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس؛
اعضای کانون نویسندگان ایران در پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس این کانون، با انتشار بیانیه‌ای، حکومت ایران را به «کینه‌توزی نسبت به اندیشه‌های پوینده»...
۳۱ فروردین ۱۳۹۸