کانون صنفی معلمان | ایران اینترنشنال

کانون صنفی معلمان

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش برنامه این وزارتخانه برای استخدام ۲۵ هزار طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس را اقدامی قانونی و براساس مصوبات مجلس و...
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، با اشاره به این‌که هیچ‌کس به‌خاطر صنف و حرفه‌اش بازداشت نمی‌شود، تأکید کرد این‌که می‌گویند...
۲۶ شهریور ۱۳۹۶