کارزارهای انتخاباتی | ایران اینترنشنال

کارزارهای انتخاباتی

یادداشت‌های انتخابات ۹۸ از کابل- دو
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سایه نگرانی‌های امنیتی اما با حضور گسترده مردم پایان یافت. هرچند این کارزارها در آغاز به دلیل ادامه گ‍فت‌...
۴ مهر ۱۳۹۸
حسن روحانی در مناظره‌ی انتخابات ۹۶
با توجه به حملات سنگین مقامات قضایی و رسانه‌های اصول‌گرا به روحانی در هفته گذشته بعد از پیروزی او در انتخابات، پرسش کلیدی که مطرح می‌شود این است که...
۱۳ خرداد ۱۳۹۶