کارت سوخت | ایران اینترنشنال

کارت سوخت

کارت سوخت هوشمند
مرتضی مقدسیان، اولین مجری اجرای پروژه کارت سوخت در ایران
مرتضی مقدسیان، اولین مجری اجرای پروژه کارت سوخت در ایران با اشاره به مستهلک و غیر قابل استفاده بودن تجهیزات فعلی می‌گوید راه‌اندازی مجدد این زیرساخت...
۶ آبان ۱۳۹۷