چالش | ایران اینترنشنال

چالش

روحانی
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی جدا از چالش دستگیری برادرش و مخالفت‌های سازمان یافته برای لغو قرارداد توتال با مشکل جدی‌تری در روزهای گذشته روبرو شده...
۲۹ تیر ۱۳۹۶
روحانی
با آنکه بخاطر سیاستهای محدود کننده شورای نگهبان ، وضعف و تضادهای درونی جناح های اصولگرا، روحانی فاقد رقیب جدی درانتخابات است. اما علیرغم این با...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶